Схема автоматизації технологічної лінії

схема автоматизації технологічної лінії
Опишіть принцип роботи схеми і призначення ТЗА. 96. Накресліть схему керування кран-балкою. Якщо вона вище норми, контакт термореле 5/( замкне­ний і напруга з випрямляючого хмоста Уй2—УХ)5 пода­ється черед діод УО1, резистор Я і конденсатор С на управляючий електрод тиристора У5, який відкривається. Висвітлено особливості формалізації опису та моделювання структури пакувальних машин.


Літеру Х можна використовувати одноразово в надзвичайних випадках. Автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва, до яких належать САПР ТП (англ. computer-aided process planning, CAPP) та системи автоматизованого програмування (САП) (англ. Відповідь проілюстуйте прикладом. 37. Поясніть правила вибору регуляторів.

Наведіть конкретний приклад. 34. Правила виконання схем з´єднань адресним методом. Опишіть принцип роботи і призначення ТЗА. 71. Накресліть схему керування бункером активного вентилювання зерна. Екструзійна головка забезпечує формування профілю прямокутного перерізу, який екстрадується безпосередньо в зазор каландра 6. Окремі частини екструзійної головки оснащені системою взаємоз’єднаних каналів, які за допомогою шлангів і трубопроводу підключені до станції регулювання температури. Впровадження системи автоматизації даним технологічним процесом дозволить підвищити якість вихідного продукту та підвищити безпеку виробництва. Відбірний пристрій для всіх постійно ввімкнених приладів зображують суцільною тонкою лінією, що з’єднує технологічний трубопровід або апарат з первин­ним вимірювальним перетворювачем або приладом.

Похожие записи: